ไทยขื่นขัน อันหาที่สิ้นสุดมิได้ "จันทรโครพ"

เขียนวันที่ . ฮิต: 2015

 

ที่มา :

http://www.prachatai.com/cartoon/2013/06/47170

 

พิมพ์