เครือข่ายบางกอกนี้...ดีจัง เดินหน้าพัฒนา ศพด.

เขียนโดย บางกอกนี้...ดีจัง วันที่ . ฮิต: 3709

580724 news2วันที่ 24 ก.ค.58 เครือข่ายบางกอกนี้...ดีจัง บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ศพด.บึงกุ่ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และทีมกระบวนการกล้าก้าว

ได้ร่วมกันจัดเสริมอบรมกระบวนการ การทำงานแบบมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มภาคี เพื่อการทำงานได้อย่างตรงเป้าหมายร่วมกัน ในการพัฒนาเด็กทั้งในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนและชุมชน งานนี้ได้ทั้งเครื่องมือ เคล็ดลับต่างๆมากมาย จากพี่ๆกระบวนการ ทำให้ทีมงานเกิดความมั่นใจมากขึ้น

580724 news3

580724 news1

พิมพ์