หยุดคลุมโม่ง

Unicef241158
'คลุมโม่ง
' เป็นคำปกติ เมื่อพูดขึ้นจะทราบทันทีว่า เมื่อเด็กคนหนึ่งถูกนำเสนอข่าวหรือนำตัวออกสื่อ ทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจ


คนส่วนใหญ่มักมองการคลุมโม่งเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็ก แต่ไม่เคยถามเด็กเหล่านั้นถึงความรู้สึก จึงตั้งคำถามว่า มีความจำเป็นมากเพียงใดนำเด็กไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะ และทำไปเพื่ออะไร หากไม่ทำได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีการคิดอย่างจริงจัง นอกเสียจากติดกับดักว่า เมื่อคลุมโม่งแล้วเป็นการปกป้องเด็ก


กรณีตัวอย่างจากเด็กบ้านกาญจนาหลายคน เมื่อถูกคลุมโม่งและนำตัวไปแถลงข่าว เด็กจะรู้สึกว่า เป็นคนไม่ดีโดยสมบูรณ์ ทำให้ถูกกดทับไว้อย่างหนักหน่วง ส่งผลให้พลังและแรงบันดาลใจที่จะทำความดีหายไป อย่างไรก็ตาม การมีชีวิตดำเนินต่อไปนั้นต้องมีคนเข้าไปกู้ความรู้สึกกลับคืนมา แต่ยิ่งคลุมโม่งเด็ก และอยู่ในพื้นที่ข่าวหลายวัน การเข้าไปกู้คืนความรู้สึกกลับไม่ใช่เรื่องง่าย เปรียบได้กับหลุมลึกที่ไม่รู้จะปีนป่ายขึ้นมาได้อย่างไร


พบกับหนังสือเด็กคลุมโม่งว่า เกิดขึ้นเมื่อกว่า 1 ปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากสถาบันอิศรา ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อจัดอบรมทำข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กมาตลอด 10 ปี จึงอยากให้เด็กได้มีสิทธิพูดหรือถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเอง นอกเหนือจากพูดคุยกับสื่อมวลชนกันเองว่า วินาทีนั้นเด็กเจออะไร และอยากให้สื่อมวลชนปฏิบัติต่อเขาอย่างไร


'คลุมโม่ง' เป็นคำปกติ เมื่อพูดขึ้นจะทราบทันทีว่า เมื่อเด็กคนหนึ่งถูกนำเสนอข่าวหรือนำตัวออกสื่อ ทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจ ผู้ใหญ่มักคิดว่าการปกป้องเด็กทำได้ง่ายด้วยการนำหน้ากากโม่งมาคลุมใบหน้า จึงเป็นที่มาของชื่อหนังสือ ส่วนจะสะท้อนความรู้สึก ชีวิต และจิตใจของเด็กอย่างไร ต้องติดตามในหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลจาก การเปิดตัวหนังสือ ถอดบทเรียนจากหนังสือ 'เด็กคลุมโม่ง' 24 พ.ย. 58

พิมพ์อีเมล