คลิกแจ้งเมื่อพบสื่อลามกเด็กบนสื่อออนไลน์

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 3529

560911 mobuile
ร่วมกันคลิกแจ้งเมื่อพบสื่อลามกเด็กบนสื่อออนไลน์ผ่าน www.thaihotline.org โดยการทำงานของเครือข่ายฮอตไลน์ที่มีอยู่ใน 45 ประเทศทั่วโลก จะช่วยกันนำสื่อดังกล่าวออกจากระบบ ลดการทำร้ายเหยื่อซ้ำ รวมทั้งยังช่วยปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดเพิ่มขึ้นอีกด้วย รับชมคลิปวีดีโอการดำเนินงานของฮอตไลน์เพื่อเรียนรู้และร่วมกันปกป้องเด็กๆ ของเรา

พิมพ์