วัยใสปั่นใส่ใจ ชุมชน ครั้งที่ 1

เด็กและเยาวชนตำบลเขาเจียก จ.พัทลุง ได้ เรียน กิน เล่น สร้างสุข ทุกกิจกรรมที่ทำได้แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใ­จดีในตำบล เลยทำให้มีพื้นที่ดีดี ให้เด็กได้ เล่น ได้เรียนรู้ และรักชุมชนของตนเองและพร้อมที่จะสืบสานสิ­่งดีงามในชุมชนต่อไป

 


พิมพ์อีเมล