นักวิจัย วิพากษ์นิยาม ‘สื่อใหม่’ ไม่ใช่เรื่องช่องทางนำเสนอ ต้องดูเนื้อหา

media-130617
นักวิจัย วิพากษ์ นิยามสื่อใหม่ ต้องไม่ใช่แค่การเปลี่ยนช่องทางสื่อสาร แต่เนื้อหาต้องใหม่ด้วย ด้านนักสิทธิมองพื้นที่สื่อเปลี่ยน ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมมาก รัฐจึงพยายามควบคุม

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล