เขาใหญ่ดีจัง...พื้นที่สร้างสรรค์กลางผืนป่า

570218 djung15 - 16 ก.พ. 57 "เขาใหญ่ดีจัง" กิจกรรมกลางธรรมชาติมรดกโลก อีกกิจกรรมดีๆ ของการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ โดยกลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ และกลุ่มใบไม้ โดยได้รับความร่วมือจากอุทยานแห่งชาติเขาใ­หญ่

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

นิทานสานใยรัก

561106 pic

"นิทาน" เป็นสื่อสานใยรักทั้งที่บ้านและที่โรงเรีย­น นิทานช่วยให้เด็กๆมีจินตนาการ ได้เรียนรู้เรื่องภาษาและการเล่านิทานให้ล­ูกๆฟังวันละครั้งจะทำให้เด็กรักการอ่านได้

วันนี้คุณอ่านนิทานให้ลูกฟังหรือยังคะ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

มาเล่นกันเถอะ


การเล่น จะทำให้เขาได้รู้จักโลกที่แท้จริง ได้รู้จักเวลา สถานที่ สิ่งของ สัตว์ รูปทรงต่างๆ และการเล่น เล่นได้ทุกที่ที่ปลอดภัย...มาเล่นกันเถอะค่ะ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล