อิทธิพลสื่อ

590530 info-medialitelazy
คู่มือสามัญประจำบ้านของครอบครัวเพื่อการรับสื่ออย่างสร้างสรรค์

 

พิมพ์อีเมล

พลเมือง

พลเมือง

พลเมือง" (Citizen) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการยอมรับให้มีสิทธิในทางกฎหมายในรัฐหรือประเทศนั้น

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล