กองทุนสื่อสร้างสรรค์คืออะไร

กองทุนสื่อสร้างสรรค์คืออะไร

กองทุนสื่อสร้างสรรค์ คืออะไร ?

1.กองทุนที่มีไว้เพื่อพัฒนาสื่อดีๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ เช่น รายการทีวี รายการวิทยุ เพลงดี หนังสือดี และสื่อชุมชนดีมีคุณค่าอื่นๆ

2.กองทุนที่ช่วยเพิ่มช่องทางให้คนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสื่อดีได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ เท่าทันสื่อ ฯ

3.กองทุนฯ ไม่ใช่แค่ ทุน”เงิน”เพื่อผลิตสื่อเท่านั้น แต่รวมถึง ทุนความคิด จินตนาการ และทรัพยากรอื่นๆ ที่จะร่วมสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้


พิมพ์อีเมล