ยิ่งเล่น ยิ่งโต

590715 info
ออกจากหน้าจอ และมาสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติด้วยการเล่น ทำให้เด็กฉลาด แข็งแรง อารมณ์ดี และมีเพื่อน!

พิมพ์อีเมล

มีโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสมในรายการเด็กมากถึง ร้อยละ 94

570826 infofile
การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำหรับเด็กทางฟรีทีวี ช่อง 3, 5, 7 และ ช่อง9 มีการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม มากถึง ร้อยละ 94

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ลูกติดเกม เกมที่ครอบครัวต้องช่วยกันแก้

ลูกติดเกม เกมที่ครอบครัวต้องช่วยกันแก้

ผลสำรวจเด็กไทย "ติดเกม-เล่นออนไลน์" ปี 2556 พุ่ง 2.7 ล้านคน จากเยาวชน 18 ล้านคน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล