มีปัญหาการใช้สื่อร้องเรียนได้

เขียนโดย ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช วันที่ . ฮิต: 3042

ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์อย่างเรา จะร้องเรียนอย่างไรให้ข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้ สำนักงาน กสทช. จัดการแก้ไขปัญหาได้

พิมพ์