1 วันในโลกดิจิตอล VS การเล่น

จากรายงานสำรวจในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กในหัวข้อ “1 วันในชีวิตเด็กไทย” จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เดือนมกราคม 2556 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,058 คน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ได้สถิติที่น่าสนใจมากๆ รวมทั้งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

วงจรชีวิตโดยเฉลี่ยของเด็กไทยใน 1 วันจะเริ่มตื่นนอนตั้งแต่เวลา 06.18 น. และเข้านอนในเวลา 22.21 น. วันหยุดจะนอน 23.39 น.เฉลี่ยเด็กไทยมีเวลานอนเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมง โดยตัวเลขเด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือ พุ่งพรวด 2-3 เท่าใน 1 ปี เพราะมีทุกสิ่งที่เด็กต้องการ ทั้งอินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ไลน์ กล้องถ่ายรูป

- สิ่งแรกที่เด็กไทยร้อยละ 51.1 ทำอย่างแรกหลังจากตื่นนอนคือการเช็คโทรศัพท์มือถือ

- สิ่งสุดท้ายที่เด็กไทยร้อยละ 35 ทำก่อนนอนคือการเล่น Facebook และ LINE

- เด็กไทยร้อยละ 75.7 เล่น Social Network บ่อยจนไปถึงประจำและนักเรียนหญิงเล่น Social Network มากกว่านักเรียนชาย

- ร้อยละ 20.3 มีการใช้มือถือระหว่างคาบเรียนบ่อยถึงประจำ

- เด็กไทยร้อยละ 42.5 รู้สึกทนไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวโดยไม่มีโทรศัพท์

- เด็กไทยร้อยละ 28.7 ระบุว่าถูกคุกคามทางเพศจากเพื่อนใหม่ที่รู้จักกันบน Social Media

ชวนคุณมาสร้างเมือง 3ดี สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดีที่ www.childmedia.net

ข้อมูลจากจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เดือนมกราคม 2556


พิมพ์อีเมล