หนังสือ ดูได้ดูดี คู่มือสามัญประจำบ้าน เพื่อการเลือกชมรายการโทรทัศน์

doodai bookเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อได้ทำการศึกษา เรียนรู้ และผลักดันให้เกิดการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (rating) โดยทำพื้นที่นำร่องเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ สื่อ (ห้องทดลองจัด rating) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของครอบครัวทั่วไปที่มีต่อการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ รวมทั้งเรียนรู้พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มครอบครัวที่ทำกิจกรรมกับทางเครือข่ายฯ พบว่า หลายครอบครัวตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างน่าคิด

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

หนังสือละครสร้างนักอ่าน

redderหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ไม่ได้วางจำหน่าย (น่าจะหาได้จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ) เล่มนี้น่าสนใจมากสำหรับนักทำละคร คุณครู และผู้รักการอ่าน ในเล่มนี้บอกเราเกี่ยวกับความสำคัญของการอ่าน พาไปรู้จักกับ Readers Theatre นอกจากนั้นยังมีการบันทึกกิจกรรมละครสำหรับนักอ่าน และการอ่านบนเวที

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ดูหนัง...เห็นเนื้อในชีวิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

book movie"ข้อดีของหนังก็คือมันย่นระยะการเดินทางได้ดีมาก บนความเข้าใจบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลายาวไกลถึงจะเข้าใจ แต่หนังมันใช้เวลาชั่วโมงครึ่งทำให้เข้าใจ ว่าระหว่างสิ่งที่หายไป กับสิ่งที่เหลืออยู่ ถ้าถ้ามนุษย์ไม่อยากทุกข์ทรมาน เราอาจจะต้องฟังธงเลือแล้วนะว่า เราควรจะแสวงหาอะไร เราควรจะให้คุณค่ากับอะไร ซึ่งหนังชั่วโมงครึ่งมันบอกเราได้ในขณะที่ถ้าเราใช้วีวิตกับเด็กที่นี่ เราอาจจะใช้เวลาถึง 2 ปี ที่จะทำให้เขาตกผลึก ระหว่างการแสวงหาสิ่งที่หายไปกับการให้คุณค่าสิ่งที่เหลืออยู่"

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ผมเรียนชีวิตผ่านสื่อครับ การพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน โดยกระบวนการสื่อมวลชนศึกษา

book iamstudyผมเรียนชีวิตผ่านสื่อครับ การพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน
โดยกระบวนการสื่อมวลชนศึกษา

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

หนังสือ รู้ทันสื่อ

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและประสบการณ์ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
จากนักวิชาการที่ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล