หนังสือละครสร้างนักอ่าน

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 4984

redderหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ไม่ได้วางจำหน่าย (น่าจะหาได้จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ) เล่มนี้น่าสนใจมากสำหรับนักทำละคร คุณครู และผู้รักการอ่าน ในเล่มนี้บอกเราเกี่ยวกับความสำคัญของการอ่าน พาไปรู้จักกับ Readers Theatre นอกจากนั้นยังมีการบันทึกกิจกรรมละครสำหรับนักอ่าน และการอ่านบนเวที

 

Readers Theatre
ศิลปะการละครเพื่อส่งเสริมการอ่าน

 

จากโครงการวิจัยปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนักสื่อสารรักการอ่าน (ปสอ.)
สาขาสื่อสารการแสดง ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ISBN 978-616-551-037-0
เรียบเรียงโดย ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และ พิรุณ อนวัชศิริวงศ์

 

 

พิมพ์