คู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 5094

561220 childgame

ลูกฉันติดเกมหรือเปล่า พฤติกรรมก้าวร้าวมาจากการติดเกมหรือไม่...ชวนคุณพ่อ คุณแม่มาทำแบบทุดสอบค่ะ

 

'ไม่น่าใช่'แนวทางในการตอบ

ข้อ ความต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับการ เล่นเกม กรุณาอ่านโดยละเอียดและพิจารณาเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของลูกท่าน มากที่สุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยทำเครื่องหมาย '/' ลงในช่อง

 

การให้คะแนน

ให้คะแนนแต่ละข้อคำถามดังนี้
'ไม่ใช่เลย' ให้ 0 คะแนน
'ไม่น่าใช่' ให้ 1 คะแนน
'น่าจะใช่' ให้ 2 คะแนน
'ใช่เลย' ให้ 3 คะแนน

 

 

 

เมื่อให้คะแนนครบทุกข้อแล้ว ให้รวมคะแนนในแต่ละคอลัมน์ โดยนำ
คะแนนรวมในคอลัมน์ 'ไม่น่าใช่' ใส่ไว้ในช่อง A
คะแนนรวมในคอลัมน์ 'น่าจะใช่' ใส่ไว้ในช่อง B
คะแนนรวมในคอลัมน์ 'ใช่เลย' ใส่ไว้ในช่อง C

หลังจากนั้นจึงคิดคะแนนรวมทั้งหมดโดยรวมคะแนนในช่อง A, B และ C เข้าด้วยกัน

ข้อคำถาม

ไม่ใช่เลย

(1 คะแนน)

น่าจะใช่

(3 คะแนน)

ตั้งแต่ลูกชอบเล่นเกม...   1. ลูกสนใจหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงมาก O O O O 2. ลูกมักเล่นเกมจนลืมเวลา O O O O 3. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับคนในครอบครัวแย่ลง O O O O 4. ลูกเคยเล่นเกมดึกมากจนทำให้ตื่นไปโรงเรียนไม่ไหว O O O O 5. ลูกมักเล่นเกมเกินเวลาที่ฉันอนุญาตให้เล่น O O O O 6. ลูกมักอารมณ์เสียเวลาที่ฉันบอกให้เลิกเล่นเกม O O O O 7. ลูกเคยหนีเรียนเพื่อไปเล่นเกม O O O O 8. เรื่องที่ลูกคุยกับเพื่อนๆ มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกม O O O O 9. ลูกใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม O O O O 10. การเรียนของลูกแย่ลงกว่าเดิมมาก O O O O 11. กลุ่มเพื่อนที่ลูกคบด้วยชอบเล่นเกมเหมือนกับลูก O O O O 12. เวลาที่ฉันห้ามลูกไม่ให้เล่นเกมมาก ลูกมักจะทำไม่ได้ O O O O 13. ลูกใช้เงินส่วนใหญ่หมดไปกับเกม (เช่น ซื้อบัตรชั่วโมง,

 

A………… B………… C…………

 

 

คะแนนรวม

GAST

กลุ่ม ระดับความรุนแรง

คะแนนต่ำกว่า 20
ยังไม่มีปัญหาในการเล่นเกม
คลั่งไคล้
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 30
มีปัญหาในการเล่นเกมมาก

 

 
คะแนนรวมทั้งหมด A + B + C = ............

พิมพ์