หนังสือของเล่นพัฒนาสมองเด็กอนุบาล

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 6507

580225 lenbookเพราะเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็ก   ที่จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ในช่วง 6 ปีแรกของพัฒนาการที่ถือเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาเด็ก
เรื่องเล่นจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่จะละเลย


ขอแนะนำหนังสือ "หนังสือของเล่นพัฒนาสมองเด็กอนุบาล" ของ คุณ พรพิไล เลิศวิชา

ดาวโหลดไฟล์ด้านล่างค่ะ

พิมพ์