Waiting for Superman

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 3067

ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเยาวชน และมุมมองของพวกเขาต่อการศึกษาผลงานเรื่องใหม่ของ เดวิส กักเกนไฮล์มผู้กำกับที่คว้าออสการ์สาขาภาพยนตร์สารคดีมาครองจาก An Inconvenient Truth

ตัวอย่างหนัง

พิมพ์