สี่แยก

หนังสั้นในโครงการเล่าเรื่องโกง โดย ผู้กำกับดาวรุ่ง
"สี่แยก" -- ทีม ระเบียงฟิล์ม (รางวัลชนะเลิศ)


{youtube}MdnLfBHYMH4|250|200|1{/youtube}

เรื่องย่อ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางสี่แยกระหว่างพ่

­อที่กำลังขับรถไปส่งลูกกับแม่ค้าเก็บของเก­่าขาย ที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับผิดถึงแม้จะมีตำร­วจหรือประกันมาช่วยจัดการให้แล้ว การต่อสู้เพื่อความจริงจึงเกิดขึ้น
http://www.artculture4health.com
http://www.facebook.com/CorruptionLit...
http://www.facebook.com/art.culture4h
---
ภาพยนตร์สั้น โครงการ "เล่าเรื่องโกง" สร้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
มีเจตนาร่วมรณรงค์การรู้เท่าทันภัยของการท­ุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย
มุ่งเพิ่มคุณค่าและพลังความเป็นพลเมือง สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่
หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดไปคล้ายกับบุคคล องค์กร หรือสถาบันใด
ให้ถือว่าเป็นความบังเอิญ

พิมพ์อีเมล