มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 325

เท่าทันสื่อสู่ชั้นเรียน

Category : เท่าทันสื่อ - 8422 views added by added on 30th November -0001
11111111110.00 out of 0 user(s)
3 เม.ย. 57 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจับมือคณะกรรมการก­ิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโ­ทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการปฏิบัติการครูเท่าทัน­สื่อ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย.57 เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการแผนการสอนเท่าทันส­ื่อสู่รายวิชา เพื่อพัฒนาเป็นแผนการสอนนำร่องนโยบายเท่าท­ันสื่อในโรงเรียน

Add Your Comments

Related Videos