รายการบันทึกจากชุมชน 3 ดี ตอน เปิดบ้านวัฒนธรรมขะแมร์

Category : รายการบันทึกจากชุมชน3ดี - 6531 views added by admin added on 23rd October 2015
11111111110.00 out of 0 user(s)
รายการบันทึกจากชุมชน 3 ดี เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานส­ื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสอ.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สนับสนุนโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

Add Your Comments

Related Videos