เขาใหญ่ดีจัง

Category : พื้นที่สร้างสรรค์ - 8477 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
15 - 16 ก.พ. 57 "เขาใหญ่ดีจัง" กิจกรรมกลางธรรมชาติมรดกโลก อีกกิจกรรมดีๆ ของการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ โดยกลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ และกลุ่มใบไม้ โดยได้รับความร่วมือจากอุทยานแห่งชาติเขาใ­หญ่

Add Your Comments

Related Videos