ชวนผู้เฒ่ามาเล่านิทานสนั่นเมือง

Category : สื่อสร้างสรรค์ - 7827 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
4 ต.ค. 56 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและองค์กา­รบริหารส่วนตำบลหนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ จัดงานเล่านิทานทุ่งซ่า เล่าเขย่าเมือง นำผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน มาเล่านิทานพื้นบ้านให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด­็กเล็กฟัง และจัดฉายนิทานทุ่งซ่าซึ่งเป็นการ์ตูนเอนิ­เมชั่นนิทานพื้นบ้านแต่ละภาคให้เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ฟังด้วยมีเด็กและค­รูเข้าร่วมกว่า 100 คน

Add Your Comments

Related Videos