ทำไมต้องเท่าทันสื่อ

Category : เท่าทันสื่อ - 8112 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
ถ้าผมจะบอกคุณว่าชีวิตเราถูกครอบงำด้วยสื่­อ...คุณจะเชื่่อไหม ... ผลิตโดย บริษัท Idea Grow ... animator กัมพล แซ่เอียว ....อำนวยการผลิตโดย สื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.)

Add Your Comments

Related Videos