วัยใสปั่นใส่ใจ ชุมชน1

Category : พื้นที่สร้างสรรค์ - 8613 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
เด็กและเยาวชนตำบลเขาเจียก ได้ เรียน กิน เล่น สร้างสุข ทุกกิจกรรมที่ทำได้แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใ­จดีในตำบล เลยทำให้มีพื้นที่ดีดี ให้เด็กได้ เล่น ได้เรียนรู้ และรักชุมชนของตนเองและพร้อมที่จะสืบสานสิ­่งดีงามในชุมชนต่อไป

Add Your Comments

Related Videos