เปิดกบาลสานสร้างสื่อสร้างสรรค์ เมืองสุขภาวะ

Category : พื้นที่สร้างสรรค์ - 8995 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
สื่อในพื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ สู่เมืองสุขภาวะ หลายๆคนในภาวะปัจจุบัน เริ่มมองมีข้อคิดกับสื่อ สื่ออย่างไรถึงจะเป็นสื่อที่์สร้างสรรค์ กิจกรรม กลุ่ม แบบไหนดี ที่สังคมบ้านเมืองเราต้องการในวันนี้

Add Your Comments

Related Videos