หนังสั้น สะไน แป๊ดเลียว

Category : สื่อสร้างสรรค์ - 7316 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
หนังสั้น สะไน แป๊ดเลียว ผลงานนักเรียนโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจากนักเรียนประถ­­มชั้น ป.4-6 และได้รับคำปรึกษาจากคณะอาจารย์ผู้สอนโรงเ­­รียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ซึ่งได้ร่วมกับหลายฝ่าย จึงทำให้ได้ผลงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่า­­งมาก

Add Your Comments

Related Videos