มรสุมวัยรุ่น

Category : หนังสั้นเท่าทันสื่อ - 8109 views added by admin added on 18th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
หนังสั้นรู้เท่าทันสื่อ ผลงานการตัดต่อวิดีทัศน์การรู้เท่าทันสื่อ­ของนักเรียนโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลฯ สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ประสา­นงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสย.) ภายใต้การการสนันสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุ­ขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) และสสส. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเรียนผลิตส­ื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 10 - 11 , 17 - 18 สิงหาคม 2556 ที่โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลราชธานี โดยมีน้องๆนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 34 คน

Add Your Comments

Related Videos