เด็กเลี้ยงแกะ

Category : หนังสั้นเท่าทันสื่อ - 7885 views added by admin added on 18th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
รางวัลชนะเลิศ โครงการ “สั้น | ทัน | สื่อ” การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอลมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ จากมหาวิทยาลัยสยาม 1. นางสาวพิชารัฐ พลทรัพย์ศิริ 2. นางสาวสุนิสา จันสมุทร 3. นางสาวสุภาลัย ไชยมงคล จัดโดยสำนักงาน กสทช. ประกาศผลวันที่ 13 ธันวาคม 2556

Add Your Comments

Related Videos