คิดได่

Category : หนังสั้นเท่าทันสื่อ - 9522 views added by admin added on 22nd September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
หนังสั้นเรื่องแรกของกลุ่มเยาวชน คิดฮอดโซงเลง ณ บ้านโซงเลง ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็นเรื่องราวที่สะท้อนพฤติกรรมของคนยุคให­ม่ที่ใช้สมาร์ทโฟนและติดเฟสบุ๊ค จนลืมคนรอบข้าง หนังสั้นเรื่องนี้ยังได้ถ่ายให้เห็นภาพวิถ­ีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่อยู่อย่­างเรียบง่าย

Add Your Comments

Related Videos