เรียนรู้ข้ามพื้นที่ ตะลุยเมือง 3ดี ต่างแดน @ George Town 2014

Category : พื้นที่สร้างสรรค์ - 13876 views added by admin added on 24th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนพาภาคีเครือข่ายเมือง 3 ดี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างแดนตะลุยเมืองจอร์จทาวน์ เรียนรู้งานศิลปะและเทคนิคการทำงานมวลชนในพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานกลุ่ม Art Ed กลุ่ม ThinkCity และ George Town World Heritage Incorporated (GTWHI) ดูงานระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2557 – 1 กันยายน 2557 เมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

Add Your Comments

Related Videos