ตั้ง"วสันต์ ภัยหลีกลี้"นั่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ.

590619 newsmass

วันนี้(15มิ.ย.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่า ที่ประชุมมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ โดยมีผลย้อนหลังให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1มิ.ย.ที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบข้อบังคับเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯ3ฉบับ ได้แก่1.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อฯ2.ข้อบังคับว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน และ3.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ผู้จัดการ สสย.พอใจ 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์

Kemporn221058

ครม.เห็นชอบตั้ง 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ‘เข็มพร วิรุณราพันธ์’ เผยเครือข่ายพอใจ ทุกคนล้วนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หวังร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ตาม กม. สร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ ชี้สเปค ผจก.กองทุนฯ ต้องมีวิสัยทัศน์ บริหารเก่ง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ประกาศใช้แล้ว พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

580713 file
26 มี.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล