ผ่านพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

580326 newslaw
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  โดยสาระสำคัญของ พรบ. ฉบับนี้ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

องค์กรด้านเด็กเยาวชน บุกสภา คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ

580319 001องค์กรด้านเด็กเยาวชน บุกสภา คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ หวั่นกระทบต่อกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่พึ่งผ่าน สนช. ไปเข้าทางนายทุน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

หนุนสนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยฯ หวังเป็นของขวัญวันเด็ก ช่วยเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ

580108 law001
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 ม.ค. ที่อาคารรัฐสภา นายพรรณเชษฐ ศรีเทพ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก นำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากเครือข่ายฯ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กว่า 30 คน เข้าพบ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล