คณะกรรมาธิการวิสามัญ ผ่านร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เข้าสภา เป็นของขวัญปีใหม่

571112 mediafund
12 ธ.ค. 57 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ มีมติผ่าน ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. เข้ารัฐสภาวันที่ 25 ธันวาคม 57 นี้ หากไม่ทันจะขยับเป็นวันที่ 8 มกราคม 58


การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5 ครั้ง ครั้งที่ 1วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 5 วันที่ 12 ธันวาคม 2557

อนึ่งการผลักดันร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้นเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ร่วมกันผลักดันมากว่า 11 ปี 7 รัฐบาล จนผ่านเข้าสู่รัฐสภา ต้องจับตามองกันต่อไป

http://www.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?url=meeting&comm_id=1685&m=MAPP

คณะกรรมาธิการวิสามัญ ผ่านร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เข้าสภา เป็นของขวัญปีใหม่

12 ธ.ค. 57 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ มีมติผ่าน ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. เข้ารัฐสภาวันที่ 25 ธันวาคม 57 นี้ หากไม่ทันจะขยับเป็นวันที่ 8 มกราคม 58

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  5 ครั้ง ครั้งที่ 1วันที่  18 พฤศจิกายน 2557   ครั้งที่ 2 วันที่  25 พฤศจิกายน 2557  ครั้งที่ 3 วันที่  2 ธันวาคม 2557   ครั้งที่ 4 วันที่  9 ธันวาคม 2557  และครั้งที่ 5 วันที่  12 ธันวาคม 2557

อนึ่งการผลักดันร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้นเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ร่วมกันผลักดันมากว่า 11 ปี 7 รัฐบาล  จนผ่านเข้าสู่รัฐสภา  ต้องจับตามองกันต่อไป

พิมพ์อีเมล