หนุนสนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยฯ หวังเป็นของขวัญวันเด็ก ช่วยเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ

580108 law001
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 ม.ค. ที่อาคารรัฐสภา นายพรรณเชษฐ ศรีเทพ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก นำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากเครือข่ายฯ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กว่า 30 คน เข้าพบ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจการทำหน้าที่ของกรรมาธิการ และเรียกร้องผ่านไปยังสมาชิก สนช. ให้ร่วมโหวตผ่านร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯในวันนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือปกป้องเด็กและเยาวชนจากสื่อล่อลวง

นายพรรณเชษฐ กล่าวว่า ด้วยความพยายามผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดระยะกว่า 11 ปี ในช่วงของการบริหารประเทศมากถึง 7 รัฐบาล อีกทั้งองค์กรภาคประชาสังคมมากว่า 76 องค์กร ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและผลักดัน โดยหวังว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะทำให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว รวมไปถึงชุมชนได้มีสื่อดีๆ เพิ่มขึ้น มีช่องทางการเข้าถึงสื่อมากขึ้น ทั้งสื่อมวลชน และสื่อชุมชน จะมีเนื้อหาและคุณค่าหลากหลาย เหมาะกับเด็กและเยาวชนมากขึ้น

"เครือข่ายต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ที่มีนายวัลลภ เป็นประธาน และทราบว่าวันนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะเข้าสู่ ที่ประชุม สนช. ซึ่งในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการ ได้มีทั้งตัวแทนจากภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าสนช. เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากประชาชน และการพิจารณาในวาระ 2-3 นี้ เครือข่ายฯหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากสนช. ทุกท่านเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ และวันเด็กที่จะมาถึงนี้" ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ กล่าว

นายพรรณเชษฐ กล่าวด้วยว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคงภารกิจสำคัญไว้ 6 ประการ คือ 1.รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที่ 4.ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อ 5.ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ 6.ดำเนินการและส่งเสริมให้มีการกระจายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

 

ข้อมูลและภาพจาก นสพ.ข่าวสด วันที่ 8 มกราคม 2558

พิมพ์อีเมล