บทวิเคราะพห์เปรียบเทียบ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 2257

<imgalt="law gongtoon" src="/images/law/law_gongtoon.jpg" height="202" width="180" /> บทวิเคราะพห์เปรียบเทียบ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับกระทรวงวัฒนธรรมและฉบับประชาชน

 

พิมพ์