ข่าว Update

ทีวีดิจิตอลกับยุคนี้

เขียนวันที่ . ฮิต: 2042

การสาธิตการใช้เครื่องรับ ทีวีดิจิตอล เป็นวีดีโอที่สาธิตโดยคนฝรั่ง

 

พิมพ์