การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมจัดกระบวนการ ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562 พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

56298409 1245562958941583 6053042562967535616 o

 

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กลุ่มคนทำงานด้านครอบครัว เด็กเยาวชน และด้านสังคมทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ สานสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้กับทุกช่วงวัย โดยมีเวทีเสวนา "สื่อสารสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย" ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย คุณชูไชย นิจไตรรัตน์ จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากร 

 

56205136 1245562392274973 4669420072626814976 o

 

ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายเป็นห้องย่อย 3 ห้อง คือ ห้องย่อยที่ 1 ประเด็นการสื่อสารในครอบครัวเชื่อมสัมพันธ์ทุกช่วงวัย ห้องย่อยที่ 2 ประเด็นเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว และห้องย่อยที่ 3 ในประเด็นครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ 

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมจัดกระบวนการห้องย่อยที่ 3 ครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมยกตัวอย่างสถานการณ์สื่อที่ส่งผลกระทบกับครอบครัว วิธีการรับมือจัดการ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนจะรวบรวมเพื่อมอบมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 ให้กับนายกรัฐมนตรี ในงานวันแห่งครอบครัว


#สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน #สสย.

พิมพ์อีเมล

งาน visual art visual note

สสย. ชวนเครือข่ายจากหลายพื้นที่ ทั้งมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา บางกอกนี้..ดีจัง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กว่า 30 คน ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนไอเดียการจดบันทึก ผสมผสานกับศิลปะสร้างสรรค์ ภาพวาดแทนความหมาย และสัญลักษณ์ ในงาน visual art visual note ณ siam innovation เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีคุณนะโมจากเพจ inskru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน และคุณตุ้ม จากสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา (storyteller) เป็นวิทยากร 

 

53662393 1230334427131103 3073755356120219648 o

54114810 1230334187131127 7836786392741969920 n


#สสย.
#inskru
#storyteller

พิมพ์อีเมล

เพชรบุรี ดีจัง ตอน สุโขสโมสร

เพชรบุรีดีจังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์มหกรรมสาธารณศึกษาดั้งเดิมธรรมดาแต่ว่าเหมาะจัดเป็นปีที่ 10 ตอน สุโขสโมสรพื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาด้วยพลังภูมิปัญญาและพลเมืองในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณวัดใหญ่สุวรรณาราม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งได้มีเครือข่ายจากพื้นที่ต่างๆ 5 พื้นที่ คือ เครือข่ายบางกอกนี้..ดีจังพื้นที่บางพลัด เครือข่ายโฮมยิ้ม 3 ดี เมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เครือข่ายอีสานตุ้มโฮม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กลุ่ม storytellers นักเล่าเรื่องในที่อื่น และเครือข่ายนครศรี..ดีจังฮู้ ร่วมเรียนรู้รับฟังและแลกเปลี่ยนการทำงานในพื้นที่

 

54435702 1231511967013349 1077301329686167552 o

 

พิมพ์อีเมล

‘ลุกขึ้นมา Live in Uttharadit กับเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม’

สสย.(สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน) ชวนภาคีเครือข่ายจากโคราชยิ้ม ทุ่งศรีนี้..ดีแต้จังหวัดแพร่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเครือข่ายอีสานตุ้มโฮม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองเมืองเรืองยิ้ม เครือข่ายเด็กต่างชาติ และโครงการสาธารณศึกษา : การศึกษาที่ออกแบบได้ กว่า 45 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ร่วมกันภายใต้แนวคิดระบบสื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ในงาน ‘ลุกขึ้นมา Live in Uttharadit กับเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม’ ณ สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม Hub2U จุดนัดพบทุกการสร้างสรรค์ ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

52293315 1213143572183522 3206769595629174784 o

52532793 1213143545516858 6411617249227964416 o

เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการใช้งานศิลปะเปิดพื้นที่ขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน รวมถึงการทัวร์ติดยิ้มลงเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดแนวคิดการทำงานให้กับเครือข่ายที่มาเยี่ยมชม

พิมพ์อีเมล