เวทีถอดบทเรียน Spark U 2gether 3 ภูมิภาค

สานพลังภาคีเครือข่าย Spark U 3 ภูมิภาค ร่วมสร้างสังคมสุุขภาวะ ด้วยพลังพลเมือง ในเวทีถอดบทเรียน Spark U 2gether ของเครือข่าย Spark U ล้านนา Spark U อีสาน และSpark U ใต้ใช่เลย ซึ่งสนับสนุนโดยกลุ่มแผนงานระบบสื่อและวิถีสุขภาวะ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

50735934 1199346480229898 7186706898802966528 n

50681717 1199346663563213 757266510254178304 o

พิมพ์อีเมล

ปฐมนิเทศโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 5

วันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดความมหัศจรรย์กับการปฐมนิเทศโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 5 ซึ่งเป็นการบูรการงานร่วมกันระหว่างแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนของ สสส. ซึ่งในรุ่นนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมจำนวน 100 ศูนย์ จากทั่วประเทศ

51073027 1201744083323471 1445450395697545216 o

50976851 1201744223323457 897970416260218880 o

51028490 1201744063323473 7076526028289474560 o

 

พิมพ์อีเมล

กระบวนการ 3 ดี กับเยาวชน

600419 pic1
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) จัดอบรม กระบวนการ 3 ดี สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ให้กับเยาวชนจำนวน 40 คน จาก 5 เมืองประกอบด้วย ชุมแสง นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย.2560 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

600331 MIDL3
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์ประสานงานการศึกษาเพื่อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล" ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล