การเติบโตมากับโลกออนไลน์

590629 news3
รายงานฉบับใหม่ของยูนิเซฟและอิปโซส์ซึ่งมีชื่อว่า "ภัยอันตรายและความเป็นไปได้: การเติบโตมากับโลกออนไลน์" เปิดเผยว่า วัยรุ่นวัย 18 ปี จำนวน 8 ใน 10 คนเชื่อว่าเด็กและเยาวชนกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกคุกคามทางเพศหรือถูก เอาเปรียบในโลกออนไลน์ และกว่า 5 ใน 10 คนคิดว่าเพื่อน ๆ ของพวกเขากำลังมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้อินเทอร์เน็ต

จากการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นอายุ 18 ปี กว่า 10,000 คนใน 25 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ถึงความเสี่ยงของการเติบโตขึ้นในโลกออนไลน์ พบว่า วัยรุ่นไทยร้อยละ 85 เห็นด้วยว่าเด็กและเยาวชนกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศหรือ แสวงประโยชน์ในโลกออนไลน์ ในขณะที่วัยรุ่นไทยร้อยละ 57 คิดว่าเพื่อน ๆ ของพวกเขามีพฤติกรรมเสี่ยงในโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) กลับเชื่อว่าตนจะไม่มีทางถูกรังแกหรือถูกล่วงละเมิดในโลกออนไลน์

ที่มา: UNICEF Thailand
อ่านเพิ่มเติม>>http://goo.gl/5B7Ugl

พิมพ์อีเมล