มาเลือกของขวัญปีใหม่...ให้ยิ้มยกบ้าน อ่ะช้าาาา

แนะวิธีเลือกของขวัญปีใหม่ ไม่แพงแต่มีคุณค่าทางใจทั้งผู้ให้ ผู้รับ

-เลือกกระเช้าสังเกตวันหมดอายุ ของสดซื้อจัดเอง

-เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้รางวัลตัวเองด้วยการ ตั้งใจดูแลสุขภาพตั้งแต่ปลายปีนี้

การมอบของขวัญให้แก่กันเป็นสัญลักษณ์แห่งการส่งต่อความสุขกับคนที่รักและเคารพ

การส่งความสุข ถือเป็นการสร้างกำลังใจให้กันและกันอีกด้วย สำหรับการเลือกของขวัญ

มีหลักการง่ายๆคือ

1.คำนึงถึงความต้องการของผู้รับ

2.ประโยชน์ของสิ่งที่ซื้อ สามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่

3.ของขวัญไม่จำเป็นว่าต้องเป็นของแพง แต่เลือกของที่มีคุณค่าต่อผู้รับ

4.ควรหลีกเลี่ยงของที่ทำลายสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

"ของขวัญหมายถึงความห่วงใย ใส่ใจ"

พิมพ์อีเมล