คู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง

561220 childgame

ลูกฉันติดเกมหรือเปล่า พฤติกรรมก้าวร้าวมาจากการติดเกมหรือไม่...ชวนคุณพ่อ คุณแม่มาทำแบบทุดสอบค่ะ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก

joon bookสื่อมวลชนนับเป็นเครื่องมือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ในยุคปัจจุบัน ผู้รับสารมิได้เป็นเพียงฝ่ายตั้งรับ (Passive) หรือจำยอมต้องรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป หากแต่มีบทบาทในเชิงรุก (Active) ในการสะท้อนทัศนคติความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังสื่อมวลชน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เอื้อให้ทั้งสื่อมวลชนและผู้รับสารสามารถโต้ตอบระหว่างกัน (Interactive) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับผู้รับสารที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความต้องการและมีรูปแบบของการใช้สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอย่างเห็นได้ชัด

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

จอตู้ (ต่างแดน) เลาะดูขบวนการปกป้องเด็ก

jootooจอตู้ต่างแดน

งานวิจัยเรื่อง “จอตู้ (ต่างแดน) เลาะดูขบวนการปกป้องเด็ก” เป็นโครงการที่จัดทำเพื่อเสนอต่อแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทและอิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งสำรวจวิธีการแก้ไขปัญหา ของประเทศต่างๆ ที่มีต่อการที่เด็กและเยาวชนบริโภคสื่อโทรทัศน์เกินขนาด หรือเกิดอาการเสพติดสื่อโทรทัศน์

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ปลูกต้นรัก (การอ่าน)

love rederหนังสือ “แนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” เป็น ส่วนหนึ่งในแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านระดับตำบล โครงการปลูกต้นรัก (การอ่าน) ที่เชียงดาว โดยมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) โดย การสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

หนังสือ มองต่างแดนคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

mongtandan bookจากการศึกษาบทเรียนจากนานาประเทศพบว่า การทำงานขององค์กรอิสระมักจะมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน มีความร่วมมือจากภาคธุรกิจ (co-regulation) และส่งเสริมให้ระบบควบคุมกันเอง (self-regulation)เพื่อช่วยกันดูแลสื่อกระจายเสียง (วิทยุ โทรทัศน์) และโฆษณา ส่วนสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นยังเป็นปัญหาที่น่าหนักใจอยู่ เพราะองค์กรอิสระไม่มีอำนาจพอที่จะเข้าไปควบคุมดูแลอย่างทั่วถึง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล