นิทานบ้านโลมา

นิทานมีคุณค่าและประโยชน์ เป็นวิธีการให้ความรู้ที่จะทำให้เด็กสนใจเรียนรู้

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

We animation

หนังแอนิเมชั่น เป็นสื่อใหม่ที่ครองใจผู้คนทุกวัย และทรงพลังอย่างมาก ไปดู ไปอ่านเรื่องราว

http://issuu.com/childmedia/docs/we_animation/1?e=7317110/1972157

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

การ์ตูนไทย ก้าวไกล ไร้สารพิษ

ด้วยภาวะความก้าวหน้าของโลกยุคดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดสื่อรูปแบบใหม่มากมายที่เข้าถึงชุมชนอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังมีอิทธิพลและบทบาทมากยิ่งขึ้นในวิถีชีวิตของผู้คนเกือบทุกด้าน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล