นิทานกุ๊ก กุ๊ก ไก่

book ckเรื่อง นิทานกุ๊ก กุ๊ก ไก่
เรื่องโดย ประชุมพร สุวรรณตรา
ภาพ : ปุ้ย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เด็กแอลดี: คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

book ledชื่อหนังสือ เด็กแอลดี: คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำราและจากข้อมูลที่ได้จากการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์กับเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการ เรียนรู้โดยรวบรวมลักษณะอาการที่พบได้บ่อยในแต่ละช่วงวัย ปัญหาอื่นๆ ที่อาจพบ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

เด็กออทิสติก คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง

book atistic2

ชื่อหนังสือ เด็กออทิสติก : คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
จัดทำโดย สถาบันราชานุกูล

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ตัวเลขเป็นอะไร

4JM8CDYHหนังสือ ตัวเลขเป็นอะไร
ผู้เขียน
ครูชีวัน วิสาสะ

จัดพิมพ์โดย
สำนักพิมพ์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล