ข่าว Update

สื่อเรียนรู้ดีๆ เพื่อครอบครัว

สื่อเรียนรู้ดีๆ เพื่อครอบครัว โหลดฟรีที่ Resource Center

590517 pr
สถาบันครอบครัว เป็นเสมือนบันไดขั้นแรก ในการสร้างบุคคลที่มีคุณภาพ ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะจึงได้รวบรวมสื่อเรียนรู้ดีๆเกี่ยวกับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น E-BOOK, Infographic น่ารักๆ

และสื่อมัลติมีเดียต่างๆไว้ที่ Resource Center หมวด 'สุขภาวะครอบครัว’ ซึ่งแต่ละแบบนั้น สามารถเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน และเข้าใจง่ายแน่นอนค่า

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดได้ฟรี! คลิกเลือกหัวข้อที่สนใจได้จาก Link นี้เลยนะคะ ^^

http://resource.thaihealth.or.th/media/sukhphaawakhrbkhraw

พิมพ์อีเมล