ข่าว Update

ร่วมตอบแบบสอบถามการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

600207 news2


สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  ชวนผู้อ่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม "การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)" ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ เพราะอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของแต่ละคน ยังมีเด็กเยาวชนอีกมากที่ยังไม่ "รู้เท่าทันสื่อ" บางรายติดเกม ติดสื่อ รวมถึงบางคนถูกกลั่นแกล้ง ถูกตัดต่อรูปภาพให้ดูตลกขบขัน แล้วแชร์ไปในโลกโซเชียล บางรายถึงกับฆ่าตัวตาย ส่งผลทั้งชีวิตและครอบครัว ซึ่งการสอบถามนั้นมุ่งเน้นไปที่น้องๆ นักเรียนชั้น ม.1-3 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง "ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3"   โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยชิ้นนี้ทำร่วมกับอีก 14 ประเทศทั่วโลก เพื่อสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น และจะนำไปสู่การแก้ไขและป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbulying)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 

newsร่วมตอบแบบสอบถามได้ค่ะ  https://goo.gl/GqhXLR

 

พิมพ์อีเมล