ข่าว Update

คนไทยใช้สื่อออนไลน์เสพความสุขฉุดก้าวสู่ยุค 4.0

580915 it
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นห่วงการใช้สื่อออนไลน์ของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่ทั้งวัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ใช้สื่อออนไลน์เพื่อคลายเหงา ลดความเครียด จึงเลือกรับข่าวสารด้านความบันเทิง สร้างความสนุกสนานและเข้าสังคม มากกว่าแสวงหาความรู้ ทำให้คนไทยมีต้นทุนด้านความรู้ต่ำ ไม่สามารถต่อยอดพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุค "ไทยแลนด์ 4.0" ได้ตามเป้าหมายภายใน 15 ปี ดังนั้น จึงต้องเร่งแก้ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ของคนไทยจิตแพทย์ ยังเน้นย้ำการใช้สื่อออน์ไลน์อย่างสร้างสรรค์ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ "วัยเด็กเล็ก" โดยต้องไม่ซื้อไม่หยิบยื่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ตให้กับลูกหลาน หากเป็นเด็กโต ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ใช้ ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือในห้องนอน หรือในเวลาของครอบครัว และต้องให้เวลาเล่นหรือใช้แท็ปเล็ตกับเด็ก รวมทั้งต้องทำข้อตกลงเรื่องเวลาการให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเล่นแท็ปเล็ต

ส่วนคนวัยทำงานและผู้สูงอายุ ต้องเน้นดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี มีพื้นที่ให้คนเข้าไปมีปฎิสัมพันธ์ทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกันทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ก่อนจะต่อยอดไปสู่การใช้สื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ข้อมูลจากช่อง 7  

พิมพ์อีเมล