ข่าว Update

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับโครงการฯ

600205pic 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2560


โดยการเปิดรับ 1-31 พ.ค 2560


คลิก Download แบบฟอร์ม 

องค์กรที่สนใจเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก http://www.mediafund.or.th

พิมพ์อีเมล