ข่าว Update

รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

bookkeeping-vector-design.jpg

 

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีทางด้านบัญชี
  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office  ได้เป็นอย่างดี
  3. มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
  4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งหลักฐานการสมัครงานมายัง

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)  

เลขที่ 6/5 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   หรือ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 6171919-20 

ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (รับสมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมล์เท่านั้น)

พิมพ์อีเมล